Realizētie projekti

Pieredze dažādu projektu realizēšanā

2009.gadā realizējām projektu "Mēs - Balvu novadam!", finansēja EEZ un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts valdība. Ieguldot 7 500 EUR, tika veikts kosmētiskais remonts no pašvaldības īrētajās telpās, bet par 1700 EUR ar šī paša fonda atbalstu iegādātas mēbeles mācību-semināru-izstāžu zālei, nodrošinot iespēju organizēt pasākumus un eksponēt izstādes.
Minētajās telpās pasākumus rīko ne tikai biedrība pati, bet arī Balvu Mākslas skola, Balvu Novada muzejs, Jauniešu centrs, lai aptvertu pēc iespējas plašāku interesentu loku.

2008.gadā realizējām projektu "Balvu novada attīstībai" ELVGF pasākumā „Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)”, – tika organizēta radošā nometne 100 Balvu pilsētas un rajona jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, tika sagatavota un izdota brošūra „Pūtēju orķestris „BALVI””. Projekta budžets 2760 lati.

2009.gadā biedrība veica Balvu pilsētas domes pasūtījumu – dažādu sabiedrības grupu aptaujas un viedokļu apkopošanu plānošanas dokumenta „Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programma” izstrādē.

2010. , 2011. un 2013. gadā biedrība sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Balvu Mākslas skolu, biedrību „Radošas idejas” organizēja starptautisku bērnu zīmējumu konkursu "Dažādā pasaule", uz kuru tika iesūtīti darbi gan no pašu novada un citām vietām Latvijā, gan arī no Eiropas Savienības un citām valstīm. Ņemot vērā lielo atsaucību un iesniegto darbu daudzumu, tika pieņemts lēmums šādu konkursu organizēt regulāri reizi 2 gados. Konkursa „Dažādā pasaule” izstādes rīkotas Balvos, Jēkabpilī, Līvānos, ASV, Krievijas pilsētā Pečoros.

2011.gada maijā organizēts seminārs par katra indivīda lomu pilsoniskas sabiedrības veidošanā Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu centrā.

2011.gada maijā  rīkota Balvu novada bērnu radošo darbu izstāde.

2011.gadā sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas, Itālijas un Spānijas izstrādāts projekta pieteikums ES Mūžizglītības programmā Grundtvig Mācību partnerības.

2011.gadā izstrādāts projekta pieteikums ES Mūžizglītības Grundtvig programmā Radošās darbnīcas – „Ziemassvētku laiks”, projekts apstiprināts un realizēts. Projekta dalībnieki no Francijas, Grieķijas, Kipras, Rumānijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas un Portugāles iepazina latviešu kultūras tradīcijas, apguva latviešu tradicionālo Ziemassvētku rotājumu izgatavošanu, apguva filcēšanas tehniku.

2012.gadā no 15.augusta līdz 20.novembrim realizējām projektu „Es esmu šeit piederīgs!”. Finansējums: Valsts budžets, Sabiedrības integrācijas fonds.  Notika 5 dienu „Vasaras skola” Balvu pamatskolas un Lubānas vidusskolas skolēniem, „Radošās ceturtdienas”, intelektuālā spēle „Erudīts”, ekskursijas, radošās darbnīcas, zīmējumu konkurss “Pie mums Latvijā!”. 

No 2012. Gada 23. Novembra līdz 2013. Gada 31. Jūlijam realizējām projektu  „Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novados”. Finansē LR Kultūras ministrija, programma  „Kultūras mantojums”.  Notika Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novados, pedagogu un skolēnu apmācības, noslēguma pasākums. Projekta budžets 1800 lati.

loader

Mājas lapa ir izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projekta " Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana " (projekta līguma Nr.:2012.EEZ/DAP/MIC/019/1/L/053) ietvaros. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI””. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu "NVO darbības atbalsta programma" finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (95%) un Latvijas valsts (5%). Vairāk informācijas www.sif.lvwww.eeagrants.lv un www.eeagrants.org

   

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com