Aktuālie projekti

Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI” īsteno projektu "Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana". Projekta īstenošana notiek no 2013.gada 1. jūlija līdz 2015.gada 31. decembrim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. Projektam piešķirts finansējums 42 989,00 EUR, no kura maksimālais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 38 690,00 EUR (90%) un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 4298,9 EUR (10%).

Projekta mērķis ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana, kā arī nevalstisko organizāciju darbības aktivizēšana Ziemeļlatgalē.